Phan biet quan li su kien va lap ke hoach to chuc su kien

Trong một sự kiện chuyên nghiệp thì cần chuẩn bị những thiết bị sự kiện nào

Posted on

Sự kiện có thể diễn ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Địa điểm, thời gian, nhân lực và điều quan trọng hơn hết là thiết bị sự kiện. Và hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng là một trong các thiết bị không thể thiếu dành để tổ chức một sự kiện.  Và để […]